Хабитат — 67

Архитектор: Моше Сафди

Монреаль. Канада. 1967

Хабитат. Общий вид.

Хабитат. Вид с птичьего полёта.

Хабитат. Общий вид.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Фрагмент.

 Хабитат. Фрагмент.

 Хабитат. Фрагмент.

Хабитат. Разрез 1.

Хабитат. Разрез 2.

Хабитат. Типы квартир.

Хабитат. Квартиры.

Хабитат. Квартира.

Хабитат. Квартира.

Хабитат. Объёмные блоки.

Хабитат. Работа над макетом.

Хабитат. В процессе строительства.

Хабитат. В процессе строительства.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.